23.09.2022 0:00

Dostatnia jesień życia – raczej nie z IKZE

Na razie IKZE cieszy się znikomym zainteresowaniem. Mało o nim wiemy, a nieliczni chętni są odstraszani dość wysokimi opłatami. Oferenci liczą jednak, że chętnych przybędzie pod koniec roku. Czy słusznie, skoro atrakcyjność produktu jest dużo niższa od istniejących rozwiązań, a najpopularniejszy instrument trzeciofilarowy to depozyt bankowy?